ผู้เขียน หัวข้อ: บริการซ่อมแซม/ซื้อขาย กล้องสำรวจ วัดมุม ทุกหมวดหมู่ รับขาย กล้องระดับ รับประกันด  (อ่าน 3 ครั้ง)

กันยายน 20, 2020, 01:25:46 AM
อ่าน 3 ครั้ง

popcorn2468

 • *****
 • Information
 • Hero Member
 • กระทู้: 10961
  • ดูรายละเอียด
บริการซ่อมแซม/ซื้อขาย  กล้องที่มีไว้สำหรับสำรวจทุกหมวดหมู่  กล้องสำรวจมือสองทุกราคา บริการตรวจเช็คสภาพ กล้องสำรวจทุกประเภท รับจำหน่ายอุปกรณ์ภาคสนาม Total Station รับประกันโดย pasan

การใช้ และวิธีการเก็บรักษาเครื่องมือสารวจ

 • -การยก การถือวัสดุ ควรจะนกกระทาด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเอาเครื่องมือออกมาจากกล่อง หรือพัสดุที่ใช้บรรจุ เพราะว่าเครื่องมือไม่มีเกราะป้องกันอันตราย รวมทั้งจำต้องปิดเก็บกล่องสำหรับใช้ในการใส่อุปกรณ์ให้สนิทโดยทันทีเพื่อคุ้มครองความชื้น หรือสิ่งไม่ปรารถนาเข้าไปในกล่องสำหรับใช้ในการใส่อุปกรณ์อันจะทาให้เครื่องไม้เครื่องมือกำเนิดความเสื่อมโทรม แล้วก็สัมผัสกับความชุ่มชื้นภายนอกได้
 • -การตำหนิดตั้งเครื่องมือ ต้องปักยึดขาตั้งให้มั่นคงเป็นระเบียบซะก่อน แล้วจึงที่นาวัสดุเข้าประกอบจัดตั้งกับขาตั้ง
 • -การขนย้ายวัสดุ เวลาจะขนถ่ายอุปกรณ์จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง จำเป็นต้องรัดขาตั้งให้เป็นระเบียบ ในเรื่องที่ไม่ถอดเครื่องไม้เครื่องมือออกมาจากขาตั้งจะต้องยึดตัวเครื่องมือให้แน่น รัดขาตั้ง แล้วชูขาตั้งหามขึ้นใส่บ่าให้ตัวเครื่องมืออยู่ข้างหน้าคนแบก ใช้มือข้างหนึ่งจับพยุงอุปกรณ์ไว้ แต่ถ้าหากโยกย้ายไม่ไกลมากนัก อาจใช้มือจับขาตั้งเอาแขนรัดขาตั้งแนบเข้าข้างลาตัวรอบๆใต้จั๊กกะแร้ส่วนอีกมือจับพยุงอุปกรณ์หันไปข้างหน้าไว้ภายในขณะขนย้าย
 • -การกาครั้งดจุดตั้งอุปกรณ์ ไม่ตั้งเครื่องมือในจุด หรือบริเวณที่จะทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย แม้กระนั้นหากมีความจาเป็นจริงๆจะต้องคอยยืนเฝ้าเครื่องมืออย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลา และกางร่มเอาไว้เพื่อให้แลเห็นได้แจ้งชัด อย่างเช่นบนฟุตบาท บนถนนหนทาง หรือในรอบๆพื้นที่ก่อสร้างต่างๆโดยลงคะแนนเสียงอุปกรณ์ในรอบๆที่มีดินแข็งพอที่จะรับน้าหนักได้ ไม่สมควรตั้งในพื้นหิน คอนกรีต หรือพื้นที่เป็นดินเลน เว้นเสียแต่มีฐานรองรับบังคับขาตั้งเครื่องมือไว้
 • -การตั้งขาเครื่องไม้เครื่องมือ ไม่สมควรตั้งขาอุปกรณ์กว้าง หรือแคบจนถึงเกินไป อันเป็นมูลเหตุให้เครื่องมือทรุดหรือล้มได้ในขณะดำเนินการ การปักขาตั้งวัสดุจะต้องกดขาตั้งลงพื้นไปตามแนวความเอียงของขาตั้งโดยออกแรงพอควร ไม่กดขาตั้งลงพื้นไปในแนวดิ่งจะทาให้ขาตั้งหักได้
 • -การยืนในการปฏิบัติงาน ไม่ยืนคร่อมขาตั้งอุปกรณ์ จำเป็นต้องยืนอยู่ตรงบริเวณช่องว่างระหว่างขาตั้งวัสดุเท่านั้น ไม่ยืนเกาะขาตั้งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของวัสดุโดยที่ไม่จาเป็น ให้จับหรือแตะเฉพาะส่วนที่จะใช้งานแค่นั้น
 • -การหมุนปรับตั้งขณะใช้งานอุปกรณ์ ไม่หมุนหรือคลายสกรู เพื่อปรับตั้งส่วนต่างๆของขาตั้งในขณะปฏิบัติงานอยู่ให้แน่นจนเหลือเกินจะทาให้คลายสกรูลาบากหรือคลายไม่ออก เป็นเหตุทาให้เกลียวของสกรูเสีย สำหรับในการหมุนปรับตั้งส่วนประกอบต่างๆของอุปกรณ์จะต้องหมุนปรับด้วยความระมัดระวังเป็นที่สุด โดยยึดถือหลักที่ว่า “หมุนปรับตั้งด้วยความรอบคอบหนักแน่นแต่ว่านิ่มนวล”
 • -การใช้งานเครื่องมือวัดระยะ ไม่ดึงด้วยแรงที่มากเกินไปจะทาให้อุปกรณ์ยืด หรือขาดเสียหายได้ ควรออกแรงดึงด้วยแรงที่กาหนดตามคู่มือวิธีใช้อุปกรณ์ที่สำหรับใช้ในการวัดระยะชนิดนั้นๆ
 • -การใช้เข็มทิศ เมื่อเลิกใช้งานแล้วจำเป็นต้องหมุนล็อคเข็มทิศในแนว 00˚ เสมอ และไม่ควรหมุนสกรูล็อคให้แน่นเหลือเกินจะทาให้เข็มทิศเสียหายได้
 • -การใช้กล้องระดับ กล้องสำรวจ เมื่อเลิกใช้งานแล้วจำเป็นต้องตรวจสอบสภาพของกล้องถ่ายภาพให้อยู่ในสภาพเดิม แล้วก็ชิ้นส่วนประกอบต่างๆอยู่ในตาแหน่งปกติพร้อมที่จะใช้งานได้ในทันทีในครั้งถัดไปโดยในขณะที่มีหมอก ไอน้า หรือมีละอองฝนห้ามนากล้องออกจากกล่องโดยเด็ดขาด เพราะจะทาให้ความชุ่มชื้นเข้าไปเกาะด้านในเลนส์รวมทั้งจานองศา ทาให้กำเนิดสนิมและเป็นราเกาะอยู่ด้านในไม่สามารถที่จะใช้งานได้ถัดไป
 • -การบารุงรักษาวัสดุ เมื่อเลิกใช้งานแล้วจำเป็นต้องทาความสะอาดอุปกรณ์ทุกหนให้อยู่ในภาวะสะอาด เป็นระเบียบไม่ให้เปรอะดิน โคลน หรือเปียกน้า จะต้องเช็ดทาความสะอาดให้แห้งสนิท มีการหยอดน้ามันหล่อลื่นเฉพาะเครื่องไม้เครื่องมือนั้นๆในบางชิ้นส่วนของวัสดุเพื่อป้องกันสนิมรวมทั้งเชื้อรา
 • -การเช็ดเลนส์ ให้ใช้แปรงขนอ่อนปัดฝุ่นทาความสะอาดแล้วใช้ผ้าสาหรับถูเลนส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาความสะอาดเลนส์ก่อนเก็บเครื่องไม้เครื่องมือเข้ากล่องหรือพัสดุ ห้ามใช้มือหรือผ้าที่ไม่สะอาดขัดถูเลนส์โดยเด็ดขาด
 • -การเก็บเครื่องไม้เครื่องมือ จะต้องเก็บวัสดุในห้องหรือสถานที่ที่ไม่มีความชุ่มชื้นข้างในอากาศมากมาย ควรที่จะเก็บในห้องที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้จะเป็นเรื่องดีที่สุด แล้วก็ควรจะเปิดกล่องหรือพัสดุภัณฑ์เพื่อตากแดดเป็นบางครั้งในกรณีที่เก็บเครื่องมือเป็นระยะเวลานานๆโดยที่ไม่ได้เปิดออกมาใช้งาน
 • -การลำเลียงอุปกรณ์ เมื่อเลิกปฏิบัติงานแล้วควรจะขนย้ายวัสดุด้วยความระผูก ระวัง ไม่ให้กระทบหรือสะเทือนตกหล่นกระแทกเป็นอันขาด ควรจะบำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือให้ดีในขณะขน-
การยืนยันสินค้า มี


 • สินค้าที่เสียหายขาดตกบกพร่องจากการใช้งานปกติ สามารถนำกลับมาแปลงใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ที่ลูกค้ารับผลิตภัณฑ์ (อ้างอิงจากลายเซ็นต์ที่ลูกค้าเซ็นต์รับผลิตภัณฑ์) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ต้องเป็นรุ่นเดียวกันแค่นั้น และก็สินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบ ตัวผลิตภัณฑ์และกล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
 • กรณีที่มีการอัพเกรดสินค้าทดแทนรุ่นอื่นหรือรุ่นที่ใกล้เคียงกัน และในกรณีที่ลูกค้าได้สินค้ารุ่นใหม่ที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งลูกค้าจำต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าเพื่อรู้แล้วก็รับรองก่อนมีการอัพเกรดผลิตภัณฑ์ทุกหน
 • สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกข้อตกลง อย่างเช่น ชำรุด, แตก, หัก, บุ๋ม, ไหม้, บิ่น, งอ, เบี้ยว, ร้าว,ทะลุหรือ เครื่องมือนิดหน่อยหลุดหายไป ฯลฯ ถือว่าหมดการรับประกัน
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น น้ำหลาก, ไฟลุก,ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว ฯลฯ จัดว่าหมดการยืนยัน
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง อาทิเช่น มีคราบกาว, รอยเปื้อนออกไซด์, รอยเปื้อนน้ำ, รอยเปื้อนมูลสัตว์, มีรอยสนิม, มีรอยขูดขีด เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับรอง
 • สินค้าควรจะมี Sticker และก็หมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.)ของทางบริษัทฯ และก็Supplier และก็ Serial ต่างชาติติดอยู่ ถ้ามีรอยพัง, ฉีกขาด, ลบ, หลุดหาย หรือมีการปรับปรุงแก้ไข Sticker ค้ำประกันที่ติดบนตัวสินค้า ถือว่าจบระยะการรับประกัน
 • ลูกค้าสามารถขอรับบริการเคลมผลิตภัณฑ์ที่เสียเหมาะทางบริษัท ทางบริษัทไม่มีแผนการการรับส่งสินค้าเคลม ถ้าลูกค้ามีความมุ่งมาดปรารถนาให้รับ-ส่งสินค้าเคลมโดยตรงกับลูกค้า ลูกค้าควรจะเป็นผู้จะรับผิดชอบค่าขนส่งทั้งสิ้นตามค่าใช้สอยที่เกิดขึ้นจริง
 • ทางบริษัทไม่รับแปลง หรือคืนผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกไม่ถูกใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นมาจากความผิดพลาดของลูกค้า ไม่ว่ากรณีอะไรก็ตาม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการเปลี่ยนแปลงปรับแต่งเงื่อนไขการรับรองโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
GPS ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System คือระบบนำทางโดยอาศัยการกำหนดพิกัด ตำแหน่งต่างๆที่อยู่บนโลกจากสัญญาณดาวเทียม
การกำหนดตำแหน่งด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS
1. เครื่องรับสัญญาณแบบนำคราว (Navigation Receiver)
การวางตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ (Absolute Positioning)
การวางตำแหน่งแบบสัมพัทธ์ (Relative Positioning)
2. เครื่องรับสัญญาณแบบรังวัด (Survey or Geodetic Receiver)
การรังวัดแบบสถิต (Static Survey)
การรังวัดแบบจลน์ (Kinematic Survey)
การรังวัดแบบครึ่งสถิต (Pseudostatic Survey)
การรังวัดแบบสถิตอย่างเร็ว (Rapid Static Survey)
การรังวัดแบบจลน์ในทันทีทันใด (Real Time KinematicSurvey: RTK)
การก่อสร้างถนน สนามบิน เขื่อนดิน พื้นโรงงาน ต้องบดอัดด้วยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆตามประเภท
และก็ประเภทของวัสดุที่นำมาใช้สำหรับในการก่อสร้าง หลังจากการบดอัดถึงที่กะไว้และก็ควรจะมีการตรวจดูผลการบดอัดนั้นว่า มีความหนาแน่นสามารถรับน้ำหนักได้ตามข้อกำหนดที่ได้ออกแบบคำนวณไว้ไหม อาทิเช่น งานชั้นรองพื้นทาง (Subbase) ชั้นพื้นทาง (Base) ต้องบดอัดให้ได้ 100% Modified AASHTO งานชั้นดินเดิม และดินกลบจะต้องบดอัดให้ได้ 95 % Modified AASHTO การบดอัดนี้ควรจะมีการควบคุมความชื้นในดินและก็พลังงานที่จะใช้สำหรับการบดอัดให้พอเพียงรวมทั้งมัธยัสถ์ หากปริมาณเที่ยวที่บดอัดมาเกินความจำเป็น ก็จะสิ้นเปลืองทั้งค่าแรงงานแล้วก็ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ว่าหากบดอัดน้อยไปก็จะไม่ได้ความแน่นที่ต้องการจะจะต้องกลับมาทำงานซ้ำอีก
การหาความ หนาแน่นของดินหมายถึงการหาน้ำหนักของดินในรอบๆที่บดอัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
หารด้วยขนาดของหลุมที่ขุดดินออกมา และก็การที่จะหาขนาดของหลุมที่กล่าวนี้ จะต้องวัดหรือใช้อุปกรณ์ที่รู้ความหนาแน่น (Density) รวมทั้งความถ่วงจำเพาะแน่ๆแล้วไปแทนที่ในหลุมที่ขุดดินขึ้นมา ซึ่งการทดลองดังกล่าวข้างต้นบางทีอาจกระทำได้โดยการใช้ทรายมาตรฐาน (Sand Cone Method) ช่วยสำหรับเพื่อการทดลองหรือใช้น้ำ (Balloon Density Method) ทั้งสองวิธีนี้ต่างก็อาศัยหลักอันเดียวกัน คือ ขั้นแรกเริ่มต้องขุดดินบริเวณที่ต้องการจะทดสอบให้เป็นหลุมเล็ก และก็นำดินที่ขุดออกมาทั้งผองไปชั่งน้ำหนักหาน้ำหนัก หาเปอร์เซ็นต์ความชุ่มชื้น แล้วก็ขนาดของหลุมที่ขุดดินออกมา
การทดสอบ Field Density Test มีวิธีการทดสอบอยู่ด้วยกัน 2 วิธีคือ
- Sand Cone Method แนวทางนี้ใช้ทรายช่วยสำหรับเพื่อการหาขนาดของหลุม ทรายที่ใช้เป็น Ottawa Sand
ซึ่งมีเม็ดของทรายกลมและมีขนาดเท่าๆกัน (Uniform) เพื่อที่จะใช้ผลของความหนาแน่นเท่ากันโดยตลอด และไม่เกิดการแยกตัวของเม็ดหยาบคายและเม็ดเล็ก (Segregation) ขณะที่กำลังทำการทดสอบ
- Rubber Balloon Method แนวทางแบบนี้ใช้น้ำช่วยสำหรับการหาปริมาตรของหลุม ซึ่งสะดวกแล้วก็รวดเร็วทันใจกว่า
วิธีการใช้ทราย ในการทดสอบอาศัยใช้ลมจากลูกบอลบีบอัดลงไปตรงส่วนบนของผิวน้ำในหลอดแก้วของอุปกรณ์ทำให้น้ำในหลอดแก้วถูกดันออกไปในลูกโป่งยาง และก็ไหลลงไปในหลุมทดสอบที่ขุดเอาไว้ใต้ Base Plate ลมที่อัดลงไปนี้มีส่วนช่วยให้น้ำในลูกโป่งยางอัดแนบสนิทกับหลุม ทำให้ได้ค่าขนาดของหลุมที่ถูกรวมทั้งถูกต้องเพิ่มขึ้น
 
 เครื่องหาพิกัด GPS (Global Possitioning System)
เป็นเครื่องไม้เครื่องมือสํารวจอีกชนิดหนึ่งที่กําลังเป็นที่นิยมตอนนี้ โดยใช้การติดต่อกับระบบดาวเทียม เพื่อใช้หาพิกัดบนพื้นดิน ซึ่งค่าพิกัดที่ได้จะเป็นค่าพิกัดในระบบ UTM (Universal Transverse Mercator) ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานทางการแผนที่ของโลก เครื่อง GPS มี 2 ประเภท ดังนี้

1. จำพวกแบบโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสะดวกสบายสำหรับเพื่อการนำเอา แต่มี ความละเอียดน้อย ( ? 0-50 ม.) ใช้ ประกอบ กับแผนที่ ทำเลที่ตั้ง 1 : 50000 ขึ้นไป นอกจากยังให้ค่าระดับความสูงในจุดนั้นๆด้วยแม้กระนั้นไม่ค่อยละเอียดนัก
2. เครื่อง GPS ที่ให้ความละเอียดสูงจะเป็นจำพวกขาตั้ง (เหมือนขาตั้งกล้องถ่ายภาพสํารวจทั่วไป) เครื่องจะให้ความละเอียดสูงมากมาย การใช้แรงงานจะประกอบด้วยเครื่องรับคำสัญญานตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป โดยจะมีเครื่องตัวใดตัวหนึ่งหรือมากกว่า ตั้งอยู่เหนือจุดที่ทราบค่าพิกัด ตัวที่เหลือจะเป็นตัวเดิน(Mobilization)หรือเป็นตัวตั้ง ณ จุดที่เราอยากรู้ ค่าพิกัดในการปฏิบัติการจะเปิดเครื่องเพื่อรับสัญญานพร้อมกันทั้งสิ้นในตอนช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งภายในเครื่องแต่ละตัว จะมีระบบระเบียบบันทึกในตัวเสร็จแล้วจะนําไปคํานวที่กับ Program ข้อมูลที่ได้จะเป็นการเทียบเคียงค่าพิกัดฉากตั้งและก็ค่าพิกัดฉากราบระหว่างหมุดที่เราทราบค่า(หมุดหลักฐาน)กับหมุดที่เราต้องการทราบค่า เมื่อเราได้ค่าพิกัดฉากตั้งแล้วก็ค่าพิกัดฉากราบแล้ว พวกเราก็นําไป ? กับค่าพิกัดหมุดหลักฐาน เราก็จะได้ค่าพิกัดของหมุดที่พวกเราอยากได้ แต่ มีข้อจํากัดในเรื่องพื้นที่ บริเวณ ที่ตั้งเครื่อง GPS ทั้งตัวรับและก็ตังส่งจะต้องโล่งเตียน เครื่องกีดขวางต่างๆต้องอยู่ในรัศมี ต่ํากว่า 20 องศา (มุมดิ่ง)จากแนวระนาบ เครื่องก็เลยจะทํางานได้และก็มีประสิ ทธิภาพสูง และเหมือนกันเครื่อง GPS ก็สามารถให้ค่าความสูงได้สิ่งเดียวกัน แต่ไม่นิยมนํามาใช้เป็นหมุดหลักฐานทางตรงเพราะว่าค่าที่ ได้ค่อนข้างหยาบคาย (เราจะนําผลต่างที่ ได้ ไปเปรียบเทียบกับจุดที่ใช้เป็นหมุดอ้างอิง) ช่วงเวลาสำหรับการบันทึกข้อมูลสําหรับการจัดทําหมุดควบคุมไม่น้อยกว่า 45 นาทีต่อ 1 หมุด
บริษัท พี นัมเบอร์วัน อินสตรูเม้นท์ จำกัด
: [email protected]

ที่อยู่ 334/10 หมู่5 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
จริยธรรมที่วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ดังนี้
-     ไม่กระทำการใดๆก็ตามอันอาจส่งผลให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติแห่งวิชาชีพ
-     จะต้องดำเนินงานที่ได้รับอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและก็วิชาการ
-     จำเป็นต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์สุจริต
-     ไม่ใช้อิทธิพลหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม หรือใช้อำนาจหรือให้ผลคุณประโยชน์แก่บุคคลใดเพื่อให้ตัวเองหรือคนอื่นๆได้รับหรือเปล่าได้รับงาน
-     ไม่เรียก รับ หรือเห็นด้วยเงินหรือผลตอบแทนอย่างใดสำหรับตัวเองหรือผู้อื่นโดยไม่ถูกต้อง จากผู้รับเหมาหรือบุคคลใดซึ่งเกี่ยวในงานที่ทำอยู่กับนายจ้าง
-     ไม่ประชาสัมพันธ์หรือยินยอมให้คนอื่นประชาสัมพันธ์ ซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินเรื่องจริง
-     ไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตัวเองจะกระทำได้
-     ไม่ทอดทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร
-     ไม่เซ็นชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในงานที่ตนเองมิได้รับทำ พิจารณาหรือควบคุมด้วยตนเอง
-   ไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนได้รับทำ นอกจากได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
-   ไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น
-   ไม่รับดำเนินการหรือตรวจตรางานชิ้นเดียวกันกับที่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นทำอยู่ ยกเว้นเป็นการดำเนินการหรือตรวจทานตามหน้าที่หรือแจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้นรู้ล่วงหน้าแล้ว
-   ไม่รับปฏิบัติงานชิ้นเดียวกันให้แก่นายจ้างรายอื่น เพื่อการแข่งขันราคา เว้นแต่ได้แจ้งให้นายจ้างรายแรกรู้ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างรายแรก และก็ได้แจ้งให้นายจ้างรายอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว
-   ไม่ใช้หรือก๊อปปี้แบบ รูป แผนผัง หรือเอกสาร ที่เกี่ยวกับงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น เว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้น
-   ไม่ทำการใดๆก็ตามโดยจงใจให้เป็นที่เสียหายแก่เกียรติศักดิ์หรืองานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น
 
 
โทรติดต่อจอง สั่งซื้อสินค้าได้ที่: 086-649-4939 LINE ID: @998-p1
พิเศษ!! เมื่อซื้อกล้องสำรวจกับเราวันนี้ รับประกันคุณภาพ 3เดือน
สินค้าใหม่ได้แก่

สินค้ามือสอง ประกอบด้วย

 

ให้บริการ

 

 
พี นัมเบอร์วัน อินสตรูเม้นต์ จำกัด อยู่จังหวัดสมุทรปราการ, จำหน่ายอุปกรณ์สำรวจภาคสนามเครดิตบทความจาก : http://pasan-survey.blogspot.com/

Tags : กล้องสำรวจราคาถูก, กล้องระดับ,กล้องวัดมุม